תומכים לאריזה הם גלילי קרטון המשמשים לצורך חיזוק מארז ומאפשרים שיפור העמסה לגובה ואחסון בקומות.

לרוב, גלילים בצורה אנכית, מוצבים בפינות המשטח או הקרטון ונותנות מכפיל כוח לעומס מלמעלה למטה.

משמש במיוחד בתעשייה החקלאית, במפעלי רכזים, האריזה בקרטונים, חלופי לדולבים, בתעשיית חומרי הגלם, בחברות שצריכות העמסה לגובה ואן להם מידוף, מגן מקריסות במכולה ועוד שימושים.